Saturday, 6 March 2010

TAHUKAH ANDA SEMPADAN BAITUL MAQDIS YANG SEBENARNYA ?


Di manakah sempadan wilayah yang dirujuk sebagai Baitul Maqdis? Adakah ia sekadar Masjid al-Aqsa, atau sekitar kota lama (old city), atau Baitul Maqdis timur dan barat (yang dirujuk oleh Israel hari ini), atau Baitul Maqdis raya (The greater Baitul Maqdis)?. Sempadan Baitul Maqdis yang sebenarnya meliputi satu daerah yang cukup luas meliputi sehingga sempadan Jordan, Laut Mati, Ashkalan, Jaffa (sebutan Yaffa) bahkan sehingga Gaza (Ghazza). Ini adalah berdasarkan kepada al-Quran, hadis, kitab-kitab sejarah Islam klasik yang dinukil oleh Al-Wakidi dan juga arahan-arahan yang terkandung dalam perutusan Umar al-Khattab...
baca lanjut DI SINI

No comments:

Post a Comment